Provozovatelé železnic, terminálů i silniční dopravci potvrzují, že situace v německých přístavech zůstává i nadále velmi napjatá. Německá nadnárodní přepravní společnost Hapag-Lloyd vydala oznámení, že kvůli přetížení námořních přístavů, bude účtovat přepravní příplatek ve výši 25 € za kontejner za všechny vnitrozemské přepravy do a z přístavů Bremerhaven, Hamburg a Wilhelmshave. Poplatek bude platit od 15. května, od 3. června pak za služby do USA. Vedoucí veřejné dopravy ve společnosti Zippel Group potvrdil, že nákladní automobily čekají na terminálech někdy až 6 hodin. Pro terminál Eurogate nejsou někdy žádné sloty pro dopravní špičky dva dny předem. Proto se již nenabízí ceny kontaktní, ale pouze denní sazby. Je ovlivněna také manipulace s kontejnery na terminálech. Ve třech hlavních hamburských kontejnerových terminálech jde o průměrném zpoždění pěti až šesti hodin. Vedoucí provozu a prodeje odhaduje dodatečné náklady na zpoždění na až 25%. Jestliže lodě dorazí s několika týdenním zpožděním, nový náklad musí být důsledně regulován, aby nedošlo k přetížení skladovacích kapacit. Vývozní kontejnery mohou tedy být do kontejnerových terminálů dodány jen dva dny před spolehlivě potvrzeným začátkem opracování lodi. Poptávka po volných odbavovacích časech by však mohla převýšit dostupnou manipulační kapacitu, pak se výrazně zvýší objem provozu na terminálech. Hamburger Hafen und Logistik poukazuje na prohlášení lodních společností, že nastalá situace by se měla zmírnit na začátku čtvrtletí třetího.

Ilustrační foto